Škola

Učitelé se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Ve spolupráci s třídním učitelem provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Na úseku vyučování je poměrně široký prostor ke kognitivní stimulaci. V souladu s RVP byly vytvořeny ŠVP pro základní i praktickou školu, do kterých jsou zahrnuty i úkoly preventivního programu. Programy jsou již zaměřeny na předcházení rizikových forem chování.

Ve škole preferujeme učení pro život a to zábavnou formou, pomocí různých her a následných diskusí. Jde především o to, aby si žáci na věc utvořili vlastní názor a přijali možné důsledky svého rozhodnutí. Během těchto programů se také zaměřujeme na posílení jejich sebedůvěry, komunikačních dovedností, sebepoznání, tolerance, empatie a vzájemné pomoci.

S tématy z oblasti prevence se naši žáci setkávají téměř ve všech předmětech, kde využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektového vyučování, skupinové práce, dramatického hraní, práce s materiálem, přednášek, besed a integračních programů.

« Předchozí 1 2 3 4 5 Další »

25.8.2022 Přípravný týden

25.8.2022, byl slavnostní den

... zahájili jsme nový školní rok

více informací

22.12.2021 Těšení se na Ježíška

Chlapci, na vánoční nadílku, byli velmi natěšeni.
Nadílce předcházelo psaní Ježíškovi, ve kterém vyjádřili svá přání. Ježíšek k nám zavítal v úterý 22. prosince.
 

 

Dárečky pro naše chlapce připravili Evangelisté, cirkevní sdružení Český Těšín. 

autor: av
více informací

17.12.2021 Vánoční lavička

V tento den, po roční covidové pauze, proběhla tradiční VÁNOČNÍ LAVIČKA - bench press - sportovní soutěž ve zvedání činky.
Na letošní sportovní zápolení jsme se velmi těšili,  a o to víc, že nám ta loňská unikla.

Chlapci ze sebe vydali maximum, vytvořili úžasnou sportovní kulisu, a zase, o kousek dál, posunuli maximum, když překonali rekord z roku 2019.

Ten letošní má hodnotu 91 opakování, s 50% hmotností své osobní váhy.

 

Všem účastníkům děkujeme za úžasný sportovní zážitek a vítězům blahopřejeme.autor:av

více informací

6.12.2021 Mikulášská soutěž ve stolním tenise

 6. prosince, na Mikuláše, stolní tenis hrajeme tradičně.
Letos se účastnilo 16. chlapců, hrálo se systémem „každý s každým“. Celkem bylo odehráno víc jak sto zápasů. Letošní turnaj vyhrál Jaroslav, za ním byl Samuel a třetí místo obsadil František. Všem hráčům patří poděkování za podané sportovní výkony a vítězům blahopřejeme.
  

  autor: av
více informací

3.11.2021 V zoo

 Dne 3. 11. 2021 jsme se skupinkou žáků z 8. a 9. ročníku realizovali projekt „PŘÍRODA KOLEM NÁS“.
Žáci se seznámili se základními otázkami evoluce, jak probíhá a proč zřejmě probíhá. Seznámili se s našimi nejbližšími příbuznými. Co máme společného a naopak čím se lišíme. Tento program se podařilo propojit i s ostatními předměty jako je dějepis, kde si oprášili vědomosti o době, kdy žili naši předchůdci (např. Australopithecus – naši vědci ji pojmenovali jménem LUCY,…), dále pak český jazyk, výtvarná výchova a ICT (kde zpracovávali nově nabyté, ale i ty staré vědomosti). Tak došlo k pěknému propojení mezipředmětových vztahů. 

 
   

autor: Mgr. Halina Pribula
více informací

22.10.2021 Florbal - soutěž smíšených družstev

 Listopat, v naší škole, patří florbalu.
Jako každý rok před tím, chlapci z osmých a devátých ročníků si losovali spoluhráče ze šestého a sedmého ročníku. Celkem vzniklo sedm družstev a takto smíšená družstva si zahrála systémem "každý s každým". Sportovní atmosféra byla úžasná, a i když se ne všem dařilo podle vlastních představ, stále se hrálo v duchu fair play.
   
   
 
autor: av
více informací

8.9.2021 Na Godule

Dne 8. září 2021 jsme v rámci přírodopisu vyrazili za poznáváním přírody.
S našimi chlapci jsme zamířili do Komorní Lhotky, na Godulu. Cestou jsme obdivovali přírodu kolem nás, navštívili toleranční památník, a na vrcholu jsme si trochu zacvičili a zahráli společenské hry.
      
   
A došlo i na povídání o traktorech :-) 

  autor: Mgr. Halina Pribula
více informací

28.2.2020 Zimní pobyt v Ostružné

Na to, že byl únor, počasí nám vůbec nepřálo, ale i tak jsme si to báječně užili.
Lyžování déšť nesvědčí, ale my jsme byli připraveni. Navštívili jsme středisko volného času v Šumperku, kde byly připraveny nejrůznější skládačky, měli jsme možnost poznávat zvířecí zvuky, na balančním stole jsme prověřili společnou spolupráci a zakončili jsme to jednou střílečkou.
 
 
 
Pak jsme navštívili ve Zlatých horách Poštovní štolu – důl, kde se těžilo zlato. Pan průvodce nám řekl, proč se důl jmenuje Poštovní štola a vysvětlil nám, jak se zde těžilo zlato. Na chvilku se z nás stali permoníci.
 
 

V dalších dnes jsme již lyžovali. 

A moc jsme si to užívali.

 

 

Poslední svačina, a jelo se domů.

 
autor: av


více informací

7.2.2020 Návštěva poslanecké sněmovny ČR

Není úplně běžné, že se dostanete na takové místo, jakým je poslanecká sněmovna ČR.
My jsme měli to štěstí, že nám poslanec, pan Ing. Josef Hájek, tuto možnost nabídl. Uznejte, to nešlo odmítnout.

Cestou do sněmovny jsme se zastavili v katedrále svatého Víta.

Prohlídka začala v informačním středisku přednáškou o historii a současnosti poslanecké sněmovny. Prohlédli jsme si zahradu a pak jsme si vyslechli zajímavé příběhy od asistentů, kteří nás sněmovnou provázeli.

 
No a než jsme se nadáli, seděli jsme v lavicích...

A prohlédli si i jiná, velmi zajímavá místa...

 
Cestou domů jsme se na chvíli zastavili na Karlově mostě, a nechali se unášet atmosférou...
Cestou zpět, jsme poslali pozdrav do kanceláře DofE.


Pane poslanče Hájku, velmi děkujeme.
autor. av


více informací

16.1.2020 Exkurze

V rámci přípravy na budoucí povolání jsme navštívili celou řadu míst.
VÚ Ostrava-Hrabůvka bylo jedno z nich.


Pan ředitel Mgr. Něminář umí poutavě povídat ...

 
Společným rozhovorem o možnostech při přípravě na budoucí povolání jsme získali ucelenou představu o tom, kam podat svou přihlášku ke studiu. Děkujeme.
autor: avvíce informací

20.12.2019 Zimní ozdravný pobyt v Malé Morávce

To, že před vánocemi vyjíždíme do Jeseníků, abychom zde, v přírodě, strávili šest báječných dní, je dlouholetou tradicí.
Letos jsme byli v Malé Morávce, na hotelu Brans, lyžovat jsme jezdili do vylášeného střediska Ski Branná.
Jako vždy, začínali jsme běžkami.  A byla u toho náramná legrace.

A pak, hurá na kopec...

 
Některým to pořádně svištělo...


:-) až nás to někdy zmohlo :-)

   

  Večery jsme trávili hraním nejrůznějších her, a také procházkami v areálu Kopřivná.

Lyžování jsme si všichni báječně užili, děkujeme Ski Branná.


 
autor: av

 
více informací

8.11.2019 Florbal CUP 2019

Na letošní ročník jsme se velmi těšili, neboť, v loňském roce jsme se nemohli zúčastnit.

Po úvodním slově zástupců města a ředitelky turnaje paní Mgr. Hilbertové, organizátoři přistoupili k rozlosování družstev k vzájemným zápasům. K losování byl přizván naš hráč Marek  :-)

Po krátké přípravě jsme turnaj zahájili s družstvem z Karviné.

více informací

28.6.2019 Čtení pomáhá

Do celostátního projektu „Čtení pomáhá“, jsme se zapojili před šesti lety.
Jedná se o unikátní projekt, který vede děti nejen ke čtení, rozvíjení fantazie, rozšiřování znalostí, učení se morálním hodnotám, ale i pomoci druhým.

Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit dětem charitativní činnost. Čtenář tak má zážitek z přečtené knihy a zároveň dobrý pocit, že může pomoci potřebným.

Školní rok 2018/2019 byl sice méně úspěšný, ale přesto se nám podařilo přečíst 18 knih a na charitu jsme poslali 900 korun. Kluci posílali peníze na setkání vozíčkářů a léčbu šitou na míru.

Děkuji a všem čtenářům, kteří se v následujících letech do projektu zapojí, přeji hodně nevšedních zážitků.
 
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

20.6.2019 Schůzka se Záchranným hasičským sborem.

Letos k nám přišly dvě požárnice z útvaru Hasiči dětem a povídali jsme si o protipožární prevenci.
Beseda to byla zajímavá, hodně jsme si povídali neboť s dotazy se roztrhl pytel.
 
Na závěr byli chlapci odměněni pexesem s hasičskou tématikou, omalovánkami a upomínkovými dárky.
 

Hasičkám, ze skupiny Hasiči dětem velmi děkujeme.
autor:avvíce informací

13.6.2019 Žermanická přehrada

V rámci propojení mezipředmětových vztahů jsme se zúčastnili návštěvy Vodního díla Žermanice.
Pan hrázný Popieluch nás nejen srdečně přivítal, provedl hrází, kde jsme se příjemně zchladili, ale také nás informoval o historii a technických parametrech Žermanické přehrady.
 

Exkurze se nám moc líbila a děkujeme Ředitelství povodí Odry za umožnění návštěvy.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

5.6.2019 Spolupráce se ZŠ U Haldy

Ve středu dopoledne, v rámci integračního projektu – spolupráce se ZŠ U Haldy, jsme se účastnili II. ročníku fotbalového turnaje.
Počasí se vyvedlo a žáci pro nás připravili skvělou diváckou kulisu. Sehráli jsme společně šest zápasů a vítězem tohoto ročníku se stali žáci ze ZŠ U Haldy. BLAHOPŘEJEME.


Po zápase si pro nás připravili vynikající pohoštění.


Velké poděkování patří všem kantorům, kteří akci zorganizovali.
autor: av


více informací

31.5.2019 DEN DĚTÍ

Den dětí, jako každý rok, jsme oslavili netradičními hrami.
Jízda v kolečku

Přetahování


Přetahování trochu jinak
 

Běh v lyžařské botěHod lyžařskou hůlkou a lyžařskou botou


Těrlický Haski


Záchranná mise


Naštěstí, nikomu se nic nestalo, šlo jen o cvičení. Počasí nám vyšlo, bylo to moc  fajn.
Tak zase za rok, ahóój ...
autor: av

 


více informací

23.5.2019 Ferda mravenec

Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humorem.
Divadelní sezónu jsme letos ukončili pohádkovým představením.
Moc se nám líbil děj, který nás vtáhl do mikrosvěta hmyzu a my jsme prožívali společně s Ferdou a ostatními hrdiny smutky, radosti, obavy, nadšení, štěstí i lásku.

Nezapomenutelným zážitkem se stal nejen luční koník, ale všechny ty nádherné kostýmy i kulisy.
___________________________
Těšínskému divadlu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

10.5.2019 Kočka na rozpálené plechové střeše

V Těšínském divadle jsme zhlédli adaptaci slavného psychologického dramatu, které si získalo přízeň nejen diváků, ale i odborné kritiky.
Originál Tennesseeho Wiliamse, v režii Petra Kracika, pojednává o složitých mezilidských vztazích v jedné rodině. Vzájemné vztahy jsou ovlivněny touhou po bohatství, moci a falši, na druhé straně naprostou lhostejnost a ignorací těchto jevů.
Manželská krize mladých manželů, která vyplývá ze zdánlivého nedorozumění a mučí je oba, je představena neobyčejným způsobem. Hlavní linie pak popisuje skutečnost, jak moc se někdy křižují falešná hrdost a láska.
Celé představení v nás zanechalo dlouhodobý zážitek nejen z výkonu představitelů rolí, ale i z vizuálních efektů probíhajících na scéně.


Těšínskému divadlu děkujeme a těšíme se na příští představení.
PhDr. Šárka Pospíchalová


více informací

22.3.2019 DENÍK NIČEMY

Co všechno je člověk schopen udělat pro získání vyššího postavení a kariéry je zobrazeno ve výše uvedené hře.
Mladý bezvýznamný šlechtic Glumov dělá všechno proto, aby nabyl výhodné postavení a moc. Je lstivý a chytrý, ale hlavně pokrytecký.

Vyhledává ty „ správné kontakty“ a ví přesně, jak se má kde chovat a komu podlézat. Ovšem píše si deník nejen o sobě, ale také o lidech, kteří mu mají pomoci, a které využívá k vlastnímu prospěchu – a to se mu stane osudným.

Nadčasová hra nás vedla k zamyšlení nad životními prioritami. Těšínskému divadlu moc děkujeme.
PhDr. Šárka Pospíchalová

více informací

< <     1/2023     > >
NePoÚtStČtSo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31